top of page

הכשרת חונכים ומדריכים

הכשרת חונכים 

ארגונים משקיעים מאמצים רבים בגיוס, מיון והבאה של עובדים מוכשרים לארגון. מרגע ההגעה לארגון עובר העובד החדש תהליך בן מספר שלבים משלב ההיכרות הראשונית שלו את הארגון ועד שמסגל יכולת עצמאית לביצוע התפקיד. בדרך, עליו ללמוד את הידע הרלוונטי לביצוע התפקיד, להתאים את הידע המקצועי אתו הגיע למאפיינים הייחודיים של הארגון אליו נקלט, לגבש תפיסת תפקיד ולהעמיק את הידע הארגוני הרלוונטי.

התהליך יקנה לחונכים כלים ומיומנויות בקליטה והכשרה של עובדים חדשים ובפיתוח של עובדים וותיקים, ביצוע תהליכי קליטה והכשרה מנוהלים, שיטתיים ומסודרים לקיצור משך ההכשרה, שיפור האיכות ווידוא הצלחה ובהתאם- הגברת המחוברות הארגונית של העובד בטווח הקצר והרחוק, מניעת עזיבה, הורדת תחלופה ושיפור התוצאות העסקיות.

קהל היעד: עובדים וותיקים, בעלי ידע, שנבחרו לחנוך עובדים, במקביל לתפקיד האורגני שלהם.

משך התכנית: 3 מפגשים בני 6 שעות.

תכנים:

מפגש 1: חשיבות החניכה ועקרונות הלמידה: חשיבות חניכה אפקטיבית להצלחה של העובד בהמשך דרכו בארגון. מטרה ומדדים של חניכה אפקטיבית והבנת תפקיד החונך בתהליך. סוגי חניכה: חניכה ברמה החברתית, מקצועית וארגונית. עקרונות למידת מבוגרים.

מפגש 2: מיומנויות וכלים בחניכה: בניית תכנית חניכה והכשרה. התאמת התכנית לנחנך ולתפקיד. הגדרת מטרות. מתן משוב ושאילת שאלות ככלים בחניכה.

מפגש 3: כיצד נוודא הצלחה? מימוש תכנית החניכה. התנסות, תרגול ומשוב. מבדקים ואמצעים לווידוא הבנה. מנגנוני בקרה וליווי תכנית החניכה. חניכה ניהולית שוטפת ככלי לפיתוח והעצמה של עובדים.

וובינר משותף עם עו"ד אורי כץ בנושא On boarding לקהילת משאבי אנוש בישראל

קישור לוובינר בנושא אונבורדינג

הכשרת מדריכים פנים ארגוניים

ידע רב, קריטי להצלחת הארגון וליכולת שלו לצמוח, קיים בתוך הארגונים עצמם. מומחי התוכן המחזיקים את הידע ונדרשים להעבירו, חסרים לעיתים בכישורים וכלים של הדרכה. בתכנית  נכשיר את מומחי התוכן בכלים פרקטיים הנדרשים להעברת התוכן המקצועי. הכשרה של צוות המדריכים בארגון תחדד את אופן העברת המסרים, תגוון את שיטות ההדרכה, תחזק את מעמד המדריך ואת יכולת ההתמודדות שלו עם אתגרים בהדרכה ועם התנגדויות ללמידה.

מטרת ההכשרה: הכשרת אנשי מקצוע, מומחי תוכן, לשמש כמדריכים מקצועיים בתחום התמחותם.

קהל יעד: מומחי תוכן בארגונים שעתידים להעביר הדרכות

משך ההכשרה: 3 חצאי ימים.

תכנים:

מפגש 1: הכנת ההדרכה: עקרונות למידת מבוגרים. הכנה: הגדרת מטרות, בניית שיעור הכולל אמצעי המחשה, התנסויות ותרגילים. התאמה לקהל היעד. למידה ספירלית. מבדקים ואמצעים לווידוא הבנה.

מפגש 2: הדרכה, הלכה למעשה: הצגת נושא ועמידה מול קהל. איך מוודאים קשב לאורך זמן. חיבור המשתתפים לתהליך. ווידוא הבנה תוך כדי תנועה. התמודדות עם התנגדויות.

מפגש 3: התנסות ומשוב: התנסות מעשית בהעברת שיעור קצר וקבלת משוב אישי לשיפור.

לשם העמקת ההטמעה- ניתן לקיים מפגש נוסף של צפייה ומשוב בכל אחד מהמדריכים  הארגוניים.

פרזנטציה והעברת מסרים אפקטיבית

היכולת להעביר פרזנטציה ומסרים אפקטיבית היא כלי מרכזי בתפקידו של החונך והמדריך בתוך הארגון וניתנת ללמידה באמצעות כלים פרקטיים ואימון.
הסדנא תעסוק במיומנויות פרזנטציה ועמידה מול קהל אשר תשיג את המטרה בדרך שתיזכר על ידי השומעים לאורך זמן.

מטרת הסדנא: למידה, פיתוח ושיפור מיומנויות אישיות וכלים להעברת פרזנטציה ולהצגת להציג נושא בצורה מקצועית ואפקטיבית שתשיג את המטרה הרצויה.

קהל היעד: מנהלים ועובדים בארגונים

משך הסדנה: יום מלא

תכנים:

תכנון והכנה – הגדרת מטרה ומסר מרכזי תוך מיקוד בתועלות לקהל היעד, הכנת מקרים ותגובות והכנה להתנגדויות.

מבנה הפרזנטציה האפקטיבית – פתיחה, גוף וסיכום.

העברת המסר: שפת גוף, שימוש בקול, ידיים, קשר עין ותנועה.

אמצעי המחשה ושימוש נכון בסוגים שונים של עזרים.

ניהול הקהל- שאלות, הפרעות והתנגדויות.

תרגול מעשי ומשוב.

בואו נדבר

סלולרי: 054-2873063

דוא"ל: hila@focus-od.co.il

מצפה אבי"ב, משגב.

bottom of page