top of page

הכשרות למנהלות ומנהלים

פיתוח מיומנויות ניהול

תכנית פיתוח ניהול ומנהיגות בה לומדים המנהלים כלים שמאפשרים להם לנהל אפקטיבית יותר את המשימה, האנשים והצוות והן להיות חברי הנהלה על ידי פיתוח הסתכלות מערכתית רחבה.

 הנחות היסוד שלי הן שמנהיגות בנויה על תכונות וכישורים שניתן להשתפר בהם על ידי למידה ואימון. ניהול הוא מקצוע ויש ללמוד אותו ולהשתפר בו באופן שוטף ושיטתי. התהליך מתמקד בפיתוח תפיסה ניהולית אפקטיבית, הכלים ניתנים בהתאם לתפיסה. על מנת להביא ערך אמיתי בארגון יש לייצר המשכיות והטמעה בתהליך הפיתוח , פיתוח מנהלים אינו אקדמי וחייב לכלול התנסויות וחיבור לשטח בו הם פועלים.

מטרות התכנית:

הקנייה וחיזוק כישורי ניהול ומנהיגות והעצמת שדרת הניהול בארגון

חיזוק והטמעת ערכי הניהול הארגוניים

בניית צוות ניהול מגובש ויצירת שפה ניהולית אחידה בארגון

שיפור ביצועים ברמה מקצועית והתנהגותית והעלאת המחויבות וההזדהות הארגונית

משך התכנית: 7 מפגשים בני 4 שעות.

קהל יעד: מנהלים מכל דרגי הניהול

תכנים:

מפגש 1- תפיסת תפקיד- מודל T- תפיסה מייצרת מציאות- תפיסות מקדמות ומעכבות בניהול, ציפיות ממנהל בארגון, זיהוי המאפיינים הייחודיים של ניהול בארגון, בניית תפישת תפקיד ניהולי מותאמת.

מפגש 2 - פרואקטיביות כתפיסה ניהולית מקדמת - שפה פרואקטיבית ורה-אקטיבית, מעגל ההשפעה ומעגל הדאגה, פרואקטיביות בתגובה למצב

מפגש 3- עניין של זמן - יעילות ואפקטיביות, ניהול נכון של  המשאבים הקיימים לשם השגת תוצאות, מיקוד, הכח של שגרות ניהול גמישות.

מפגש 4- קליטה וחניכה של עובדים (on boarding) - קליטה נכונה לארגון, חניכה של עובדים חדשים, חניכה ומשוב ככלי ניהולי.

מפגש 5- מוטיבציה, הנעה ומחוברות עובדים- מודלים של פיתוח מוטיבציה, כלים להנעת עובדים- משוב שוטף, שאלות, הקשבה. פיתוח מחוברות ארגונית (engagement) ושימור עובדים לאורך זמן. תפקיד המנהל הישיר בשימור האנשים בארגון.

מפגש 6 - ניהול מבוסס חוזקות - הפסיכולוגיה החיובית, זיהוי החוזקות האישיות שלי, עבודה עם חוזקות ככלי לפיתוח אנשים וצוות.

מפגש 7- ניהול קונפליקטים- ההכרחיות של קונפליקטים והתמודדות איתם, תפיסות של קונפליקט בארגונים, מקורות לקונפליקט, סגנונות לניהול קונפליקט.

תהליך פיתוח מנהלים  מתבצע בדיאלוג  עם  אחריות משותפת של הארגון, המנהל האחראי והמשתתפים.

  • להבטחת ההטמעה מומלץ לקיים סדנאות המשך העוסקות בדילמות ניהוליות, מפגשי ליווי אישי ועוד.

למצוא את האדם הנכון, לתפקיד הנכון

ריאיון הנו שלב מרכזי בתהליך הגיוס והמיון של עובד חדש ודורש מן המראיין מיומנויות שונות ומגוונות. תהליך מיון ובחירה בלתי מקצועי מגדיל את ההסתברות לגיוס עובדים לא מתאימים למשרה ולארגון או פספוס מועמדים מתאימים ורצויים לארגון וכרוך בבזבוז רב של כסף ומשאבים.

מטרות הסדנה: 

הבנה של המנהלים את חוויית המועמד בתהליך הגיוס והשפעתם על רצונו להצטרף לארגון ולעבוד בו.

שיפור אפקטיביות הריאיון והתאמת המועמדים למשרות המבוקשות.

ניצול מיטבי של זמן הריאיון להשגת המטרות.

למידת כלים ותרגול מיומנויות רלוונטיות לראיון.

משך הסדנה: יום מלא.

קהל היעד: מנהלים שנדרשים לערוך ראיונות

תכנים:

תהליך הגיוס הארגוני השלם.

ביסוס תפישות אפקטיביות בתהליך הגיוס- דור ה Y (Millennials)- מה הם מחפשים במקום עבודה?On boarding – כבר בתהליך הריאיון, חוויית המועמד בתהליך, השפעת המפגש עם המנהלים על ההחלטה הסופית של המועמד

הכנה לראיון – זיהוי הכישורים הקריטיים לביצוע התפקיד

מהלך הריאיון- ניהול מהלך הריאיון. מה אומרים ומה לא אומרים בראיון עבודה. שאילת שאלות לזיהוי הכישורים הקריטיים. מיומנויות הקשבה אפקטיבית.

סיכום- הערכת המועמד, סיכום והמשך התהליך

סדנת משוב והערכת עובדים

רקע

משוב הוא מידע שעוזר לאנשים לבחון אם התנהגותם ומעשיהם השיגו את התוצאות הרצויות. שיחת משוב והערכת עובדים תקופתית הנה פגישה פורמלית בין ממונה ועובד שמתבצעת אחת לתקופה קבועה (אחת לשנה/ חציון/ רבעון) לאחר הכנה של שני הצדדים. בשיחה מלבנים באופן עמדות, מחשבות, דעות, רצונות, צרכים וקשיים בעבודה וביחסים. שיחת משוב שמבוצעת כהלכה הנה כלי בעל ערך רב ביותר למנהל ולארגון, סקרים בנושא שביעות רצון של עובדים מצאו קשר חזק בין קבלת משוב מהמנהל לבין שביעות רצון גבוהה, מחוברות ותחלופת עובדים. שיחת משוב והערכה אינה עומדת בפני עצמה והיא חלק מתהליך הניהול השלם.

בסדנה נלמד כלים לביצוע אפקטיבי של שיחת המשוב כך שתשיג את מטרותיו של הארגון ושל המנהל, תעצים את העובד ותשפיע באופן חיובי על המוטיבציה והמחוברות הארגונית שלו.

קהל יעד

מנהלי אנשים בכל הדרגים בארגון אשר נדרשים לקיים שיחת משוב והערכת עובדים.

מטרות הסדנה

  • הגברת המודעות של המנהלים לחשיבות הכנה והביצוע  של שיחת המשוב וההערכה מתוכננת.

  • הקנייה, שיפור ופיתוח של כלים לביצוע שיחה אפקטיבית ממוקדת תוצאות .

  • תרגול המנהלים בכלים שנלמדו.

משך הסדנה: 4 שעות/ יום מלא​

תכנים:

משוב והערכת עובד ככלי ניהולי

  • עקרונות- עשה ואל תעשה בשיחת משוב
  • קשיים וחששות נפוצים

  • הטיות בהערכת עובד

הכנה לשיחה- הצבת מטרות, טופס ארגוני, תקשורת

במהלך השיחה

  • מבנה השיחה- פתיחה, גוף וסיכום

  • כלים לביצוע שיחה אפקטיבית- הקשבה, שאילת שאלות והעברת מסרים

  • טיפול בהתנגדויות

בתום השיחה- סגירת מעגל הטיפול

מעגלי המנהיגות הארגונית

מנהיגות ארגונית כוללת שלושה מעגלים עיקריים: מנהיגות אישית, מנהיגות צוותית ובינאישית ומנהיגות ארגונית. בסדנה נשכלל את היכולות על המנהלים לפתח את שלושת זוויות ההסתכלות ונלמד כלים פרקטיים לעבודה ניהולית אפקטיבית.

קהל יעד: מנהלים ועתודה ניהולית בארגונים

משך הסדנה: יום מלא.

תכנים:

מנהיגות אישית- בחינת התפיסות והאמונות של המנהל והתאמתן למציאות המשתנה של עולם העבודה, ניהול עצמי – מיקוד בעיקר, ניהול המשימות והזמן שלי בצורה אפקטיבית ויעילה, ביסוס שגרות עבודה גמישות.

מנהיגות בינאישית וצוותית- ניהול 1*1, מתן משוב שוטף, הצבת יעדים אישיים לעובדים וביצוע בקרה בנקודות זמן קבועות מראש, היכרות אישית ופיתוח מערכות יחסים ארוכות טווח, גיבוש הצוות ברמה החברתית והמקצועית- תקשורת, הדגשת המטרה המשותפת.

מנהיגות ארגונית- תיווך בין הצוות שלי לארגון, פיתוח התקשורת ועבודת הממשקים, התאמה לאסטרטגיה הארגונית, הערכים הארגוניים וטיפוח גאוות יחידה.

מִתְחַבְּרִים

מערכות יחסים טובות וחברות במקום העבודה נמצאו מקושרים להגברת המוטיבציה של העובדים, המחוברות הארגונית, ירידה בתחלופת העובדים, עלייה בביצועי הצוות ואפילו עליה בשכר ותגמולים. בסדנה ירכשו המשתתפים את הכלים שיסייעו להם לפתח מערכות יחסים אפקטיביות ולשמרם לאורך זמן.

קהל היעד: מנהלים בארגונים

משך הסדנה: יום מלא

תכנים: תפיסות הנוגעות למערכות יחסים וחברות בעבודה, מה ההבדל בין מערכות יחסים בחיים האישיים לעבודה? השפעת מערכות יחסים וחברות בעבודה על היכולת להגיע לתוצאות ויעדים, מחוברות, תקשורת, מקצועיות ועוד. כלים לבניית מערכות יחסים ארוכות טווח במקום העבודה עם הצוות שלי, הממשקים, הלקוחות והספקים בארגון.

ניהול במצבי שינוי וחוסר וודאות

בעולם הארגוני של היום אנו חווים שינויים רבים ותכופים. מצב שמעלה התנגדויות וחששות רבים, ברמה האישית ופוגע ביעילות והאפקטיביות ברמה הארגונית. שינוי הוא האירוע החיצוני שקורה לנו או לסביבה שלנו, מעבר או השתנות (Transition)  הוא התהליך הפנימי שאנחנו עוברים כיחידים, קבוצה או ארגון.

מטרות הסדנה:

הבנה של השפעת מצבי שינוי עלינו ברמה האישית, על הצוות ועל הארגון

למידת כלים שיסייעו לנו לנהל את השינוי ולצמצם את הפגיעה בפרודוקטיביות

קהל יעד: מנהלים בארגונים

משך הסדנה: יום מלא

תכנים:

השינוי הארגוני והשפעתו עלינו כפרטים ועל הצוות שלנו

מודל ההשתנות- ברידג'ס- התחלה, האזור הנייטרלי ומעבר למציאות החדשה

כלים לניהול עצמי, צוותי וארגוני בזמן השינוי

צמצום האזור הנייטרלי ומעבר חלק למצב החדש

חניכה ניהולית

חניכה היא חלק משמעותי מתפקיד המנהל ומאפשרת לבנות צוות מקצועי, מיומן ומגובש. בתהליך נלמד לזהות הזדמנויות לחניכה ונשכלל את הכלים של המנהלים לחניכה אפקטיבית של העובדים. חניכה ניהולית משפיעה על המקצועיות של העובדים, תחושת ההשקעה והחיבור הארגוני ומונעת עזיבה ותחלופה בארגון.

קהל היעד: מנהלי אנשים בארגונים

התהליך כולל: סדנה בת יום אחד ושלושה מפגשי ליווי אישי לכל מנהל המשתתף בתהליך

תכני הסדנה:

הצבת מטרות, תיאום ציפיות ובניית תכנית חניכה משותפת למנהל ולנחנך

משוב ככלי ניהולי

הקשבה, שאילת שאלות והעברת מסרים אפקטיבית

זיהוי הזדמנויות חניכה תוך כדי העבודה השוטפת

bottom of page