top of page

פיתוח ארגוני

פיתוח ארגוני הוא אוסף של תהליכים שמטרתם התאמת הארגון למציאות המשתנה הן בתוך הארגון והן לאתגרים בסביבה העסקית. בעזרת כלים שונים כמו: מבנה ארגוני, שיפור תהליכי העבודה, שיפור מערכות היחסים והממשקים בארגון ועוד.
התאמת הארגון למציאות המשתנה הן בתוך הארגון והן לאתגרים בסביבה העסקית. בעזרת כלים שונים כמו: מבנה ארגוני, שיפור תהליכי העבודה, שיפור מערכות היחסים והממשקים בארגון ועוד.

אבחון ארגוני

אבחון ארגוני הינו תהליך שיטתי בו לומדים את הארגון על היבטיו השונים. התהליך משקף תמונת מצב נוכחית של הארגון והיבטים בהם ניתן, ליצר שינויים ושיפורים על מנת להוביל את הארגון לרמת תפקוד מיטבית. התהליך מהווה הזדמנות למידה למנהלי הארגון ולעובדיו, מאפשר להתבונן מזווית שונה על הפעילות הארגונית, לגבש תובנות חדשות ולאשש מציאות קיימת. 

מטרת התהליך: לספק מידע להנהלה לצורך למידה, יצירת שיפור וקבלת החלטות.

שלבי העבודה: ראיונות עם גורמים בארגון ומחוצה לו, תצפיות, שאלונים וקבוצות מיקוד. בסוף התהליך מוגש דוח להנהלה עם המלצות לפעולות שיפור בהתאם למטרות ולמיקוד שנקבעו.

פיתוח הנהלה

הנהלה אפקטיבית היא כזו בה השלם שווה יותר מסך חלקיו, חבריה מבינים את תפקידם האורגני אך במקביל, מבינים את הסביבה הארגונית והעסקית של הארגון כולו ומוכנים להוביל ולהתוות את הדרך בשיתוף פעולה, בניית מערכות יחסים מקצועיות טובות, תקשורת בינאישית עניינית ואותנטית, קבלת החלטות אמיצה וביצוע ההחלטות והמשימות ברגישות ובנחישות.

בארגונים רבים אנו עדים למורכבות וקושי בביצוע התפקיד מסיבות כמו: שוני בינאישי בין חברי הצוות, ניגוד אינטרסים מובנה ופרסונלי, הבדלי תפיסות, העדר חזון והתוויית דרך משותפים או הבדלים בפירוש החזון.

תהליך פיתוח הנהלה מאבחן את הפערים הקיימים ומסייע לגשר עליהם.

מטרות אפשריות לתהליך (מטרות התהליך יקבעו בהתאם לצורך הארגוני): פיתוח תפיסת תפקיד ההנהלה בארגון. בניית חזון ארגוני, ערכים משותפים ודרכי עבודה מוסכמות. פיתוח מערכות יחסים אפקטיביות וסינרגטיות בין חברי ההנהלה, מיפוי דרכי העבודה של ההנהלה והתאמתן למציאות הארגונית הרצויה. מחשיבה פונקציונלית לחשיבה דואלית- פיתוח הנהלה מלוכדת אשר מבינה את המטרות המערכתיות ומובילה את הארגון להשגת המטרות העסקיות.

שלבי התהליך: אבחון ומיפוי עבודת ההנהלה הנוכחית. ביסוס קווים מנחים ומוסכמים לעבודת ההנהלה: מטרות, ערכים, שיטות. יישום הלכה למעשה- ביסוס שגרות עבודה משותפות.

התאמת מבנה ארגוני

מבנה ארגוני הוא שם כולל למערך מורכב של התפקידים בארגון וקשרי הגומלין ביניהם. המבנה משמש בסיס להגדרת אופי הפעילות הארגונית וחלוקתה ליחידות, תפקידים ולתחומי סמכות  ואחריות של בעלי התפקידים השונים.

מטרת התהליך: הגדרה והטמעה של מבנה ארגוני מותאם לצרכים, למטרות וליעדים של הארגון שיאפשר תפקוד מיטבי של היחידות השונות, תהליכי עבודה יעילים ועבודת ממשקים אפקטיבית.

שלבי התהליך: בחינת המבנה הקיים והתאמתו למטרות הארגוניות, הצעת חלופות למבנה ובחירת החלופה המתאימה ביותר, הגדרות תפקיד והטמעה וליווי בתהליך השינוי.

מבנים ארגוניים

הזכויות שמורות  למאנו קורנט -https://bonkersworld.net/

ליווי תהליכי שינוי

שינוי ארגוני הוא תהליך מתמשך שמטרתו להתאים את המערכות והתהליכים הארגוניים לשינויים החיצוניים והפנימיים שמתרחשים בארגון.  ניהול שינוי ארגוני בתהליך מובנה מתמקד בשינוי ההתנהגות של הפרט ושל קבוצות בתוך הארגון.

מטרת התהליך: ניהול השינוי כך שהמעבר מהמצב המצוי למצב הרצוי יתקיים בצורה מיטבית, יעילה וישיג את מטרותיו.

קיימים מספר סוגים של שינויים ארגוניים:

מבני: שינוי בהגדרת התפקידים, אופי חלוקת המשימות, היחסים בין המחלקות והסמכויות בארגון.

טכנולוגי: שינוי בתהליכי עבודה, הכנסת ציוד חדש, אוטומציה, ושיטות עבודה חדישות.

שינוי בסביבה הפיזית: שינוי חלוקת אזור העבודה תוך התחשבות בדרישות העבודה, האינטרקציה בין המחלקות השונות, מיקום המכונות ועוד.

אנושי: שינוי בעמדות וההתנהגות של העובדים בארגון דרך תהליכי התקשורת, שינוי דפוסי ניהול, פיתוח מיומנויות מקצועיות, פיתוח ארגוני, שינוי הרכב האנושי של הארגון.

ייעודי: הרחבת סל התוצרים, ביטול מוצרים ושירותים שהופקו על ידי ארגון, הסבה של עיקר פעילות הארגון מתחום לתחום, והפניית מאמצי שיווק ליעדים חדשים או התמקדות בקיימים המביאים תועלת גדולה יותר לארגון.

ניהול שינוי ארגוני יעזור בהורדת ההתנגדויות ומעבר מהיר יותר למצב החדש הרצוי.

תהליכי הערכה ומשוב

משוב הוא מידע שעוזר לאנשים לבחון אם התנהגותם ומעשיהם השיגו את התוצאות הרצויות. תהליך הערכה ומשוב שנתי מנוהל ושיטתי הוא כלי ניהולי לשימור הדיאלוג בין מנהלים לעובדים ולפיתוח המשאב האנושי בארגון.

מטרת התהליך: קיום תהליכי הערכה ומשוב אפקטיביים בארגון שישיגו התפתחות ולמידה מתמדת.

התהליך כולל: בניית מתודולוגיה ארגונית מותאמת, בניית כלים לביצוע התהליך והכשרה של המנהלים בשימוש מיטבי בכלי וביצוע שיחת המשוב: קביעת יעדים ומטרות, העברת מסרים, שאילת שאלות והקשבה.

bottom of page