top of page

הכשרות וסדנאות לעובדים

היום, בעולם תעסוקתי תחרותי, עולם של בהפרעה מתמדת, ארגון שרוצה לשמר את עובדיו, את המוטיבציה שלהם, המחוברות ולמנוע תחלופה, שווה שישקיע בפיתוח האישי בנוסף לפיתוח המקצועי. בין התכניות למטה תוכלו למצוא תכנים מגוונים המתאימים לסוגים שונים של אוכלוסיות בתוך הארגונים.

פירוט תכניות ההכשרה:

פיתוח ושימור מערכות יחסים בעבודה

מערכות יחסים טובות וחברות במקום העבודה נמצאו מקושרים להגברת המוטיבציה של העובדים, המחוברות הארגונית, ירידה בתחלופת העובדים, עלייה בביצועי הצוות ואפילו עליה בשכר ותגמולים. בסדנה ירכשו המשתתפים את הכלים שיסייעו להם לפתח מערכות יחסים אפקטיביות ולשמרם לאורך זמן.

משך הסדנה: יום מלא

קהל יעד: מנהלים ועובדים בארגונים

תכנים: תפיסות הנוגעות למערכות יחסים וחברות בעבודה, מה ההבדל בין מערכות יחסים בחיים האישיים לעבודה? השפעת מערכות יחסים וחברות בעבודה על היכולת להגיע לתוצאות ויעדים, מחוברות, תקשורת, מקצועיות ועוד. כלים לבניית מערכות יחסים ארוכות טווח במקום העבודה עם הצוות שלי, הממשקים, הלקוחות והספקים בארגון.

אמור לי ואשכח, למד אותי ואזכור, שתף אותי

פרזנטציה והעברת מסרים אפקטיבית

בעולם הארגוני נדרשים בעלי פקידים שונים להעביר פרזנטציות בסיטואציות שונות ומגוונות . היכולת להעביר מסר אפקטיבי באמצעות פרזנטציה, היא מיומנות חשובה וניתנת ללמידה באמצעות כלים פרקטיים ואימון.
הסדנא תעסוק במיומנויות פרזנטציה ועמידה מול קהל אשר תשיג את המטרה ותעביר את המסרים בדרך שתיזכר על ידי השומעים. אם בפרזנטציה של 5 או 50 דקות, אם זה קהל של אדם אחד או רבים.

מטרת הסדנא: למידה, פיתוח ושיפור מיומנויות אישיות וכלים להעברת פרזנטציה ולהצגת להציג נושא בצורה מקצועית ואפקטיבית שתשיג את המטרה הרצויה.

קהל היעד: מנהלים ועובדים בארגונים

משך הסדנה: יום מלא

תכנים:

תכנון והכנה – הגדרת מטרה ומסר מרכזי תוך מיקוד בתועלות לקהל היעד, הכנת מקרים ותגובות והכנה להתנגדויות.

מבנה הפרזנטציה האפקטיבית – פתיחה, גוף וסיכום.

העברת המסר: שפת גוף, שימוש בקול, ידיים, קשר עין ותנועה.

אמצעי המחשה ושימוש נכון בסוגים שונים של עזרים.

ניהול הקהל- שאלות, הפרעות והתנגדויות.

תרגול מעשי ומשוב.

תקשורת בינאישית

אנו מתקשרים עם אנשים בסיטואציות שונות, בכל יום ועם אנשים שונים מאיתנו. הבנת סגנון התקשורת האישי וסגנון התקשורת של האחר היא קריטית לפיתוח מערכות יחסים בינאישיות איכותיות. היכולת לנתח ולהבין סגנונות תקשורת שונים, בנויה על מחקרים פסיכולוגיים ומשמשת כלי עבודה אפקטיבי הן בעולם העבודה והן בחיים האישיים.

מטרות הסדנה:

זיהוי סגנון התקשורת האישי

הבנה טובה יותר של סגנונות תקשורת של האחרים

הכרת דרכים אפקטיביות ליצירת תקשורת

שיפור תקשורת בינאישית והיחסים עם האחרים בסביבה

קהל יעד: מנהלים ועובדים בארגונים

משך הסדנה: יום מלא

תכנים:

מהי תקשורת ביניאישית?

ארבעת סגנונות התקשורת- אנליטי, תומך, מקדם, דומיננטי

זיהוי הסגנון האישי

זיהוי הסגנון של האחר

דרכים אפקטיביות לתקשר עם סגנונות תקשורת שונים

ההשלכות לבניית עבודת צוות אפקטיבית

השלכות של אי תקשורת

הסדנא היא חוויתית ודינאמית, כל משתתף מזהה את סגנונו האישי ולומד דרכים אפקטיביות של תקשורת בין אישית עם האחרים בסביבתו.

ניהול זמן ואפקטיביות אישית

במציאות הארגונית והעסקית של היום נדרשים מנהלים ועובדים לבצע משימות רבות בזמן קצר ובמציאות שיש בה הפרעות חוזרות ונשנות ניהול המשאב של הזמן והיכולת להיות יעיל ואפקטיבי הופכת ליכולת קריטית לשם ביצוע המשימות והשגת היעדים. לשם כך קיים הצורך גם לפתח את היכולת לקבוע סדרי עדיפויות, לחלק את הזמן באופן אפקטיבי על פי סדרי העדיפויות ולהתמודד ביעילות עם "בזבזני זמן" .

מטרות:

הגדרה ממוקדת של המטרות האישיות והארגוניות.

ניהול הפעילות לאור המטרות.

התמודדות עם גזלני זמן.

להגדיל את האפקטיביות בעבודה.

לדעת להאציל סמכויות באופן אפקטיבי.

קהל יעד: מנהלים ועובדים בארגונים

תכנים:

הגדרת ייעוד ומטרות ארגוניות ואישיות.

תעדוף משימות לאור הייעוד והמטרות.

הקצאת משימות בסרגל הזמן בטווח הארוך, הבינוני והקצר.

ניהול הזמן והתמודדות גזלני זמן.

תכנון שבועי ויומי.

האצלה אפקטיבית של אחריות וסמכות.

התמודדות במצבי שינוי וחוסר וודאות

בעולם הארגוני של היום אנו חווים שינויים רבים ותכופים. מצב שמעלה התנגדויות וחששות רבים, ברמה האישית ופוגע ביעילות והאפקטיביות ברמה הארגונית. שינוי הוא האירוע החיצוני שקורה לנו או לסביבה שלנו, מעבר או השתנות (Transition)  הוא התהליך הפנימי שאנחנו עוברים כיחידים, קבוצה או ארגון.

מטרות הסדנה:

הבנה של השפעת מצבי שינוי עלינו כאנשים

למידת כלים שיסייעו לנו לקצר את המעבר למצב החדש, הרצוי

קהל יעד: מנהלים ועובדים בארגונים

משך הסדנה: יום מלא

תכנים

השינוי הארגוני והשפעתו עלינו כפרטים ועובדים בארגון

מודל ההשתנות- ברידג'ס- התחלה, האזור הנייטרלי ומעבר למציאות החדשה

כלים לניהול עצמי וארגוני בזמן השינוי

צמצום האזור הנייטרלי ומעבר חלק למצב החדש

bottom of page