top of page

פיתוח HR

תפקיד משאבי אנוש בארגונים הוא רחב ומורכב וכולל מנעד של אחריות ותחומי עיסוק, מגיוס, קליטה ושימור

האנשים בארגונים ועד לשותפות אסטרטגית, ליווי מנהלים ופיתוח התרבות הארגונית.

בנייה וחיזוק של מערך משאבי אנוש בארגון קריטי להצלחתו ולהישרדותו לאורך זמן. 

מה אני מציעה?

קורסים והכשרות בתחום

התחום הולך ומתפתח ובכדי להמשיך להיות רלוונטיים, אנשי מש"א חייבים לחזק את היכולות האישיות והמקצועיות.
אני מציעה תוכניות הכשרה פרקטיות שנבנו מתוך ניסיון רב שנים בפיתוח HR וליווי אנשי מקצוע וצוותים בארגונים

 

פיתוח צוות HR

בניית מערך משאבי אנוש בארגון, מבניית מדיניות ואסטרטגיה, ועד לבניית תשתיות העבודה היומיומיות, מהווה את אחד הכלים המבטיחים צמיחה ארגונית לאורך זמן. המטרה היא לבנות מערך משאבי אנוש המבוסס על האסטרטגיה ועל הערכים הארגוניים, כך שיתמוך באופן מעשי בהצלחת הארגון.

ליווי אישי למנהל.ת HR בארגון

ניהול מש"א פועל בתווך בין ההנהלה לאנשי הארגון בהתאם, קיימת בדידות גדולה בתפקיד.
ליווי אישי מאפשר חשיבה משותפת ופיתוח אישי ומקצועי בהתאם לאתגרים שמציב הארגון.

התפתחות תחום משאבי אנוש
bottom of page