top of page

פיתוח מנהלות ומנהלים

פיתוח מנהלים הנו תהליך שמטרתו שיפור המקצוענות הניהולית בארגון באמצעות כלים כמו: ליווי אישי, סדנאות לפיתוח מיומנויות ניהול ומנהיגות ופיתוח צוותי הנהלה. במסגרת התהליך, המנהלים לומדים כלים שמאפשרים להם לנהל אפקטיבית יותר את המשימה, האנשים והצוות והן להיות חברי הנהלה על ידי פיתוח הסתכלות מערכתית רחבה.

הנחות היסוד שלי הן שמנהיגות בנויה על תכונות וכישורים שניתן להשתפר בהם על ידי למידה ואימון. ניהול הוא מקצוע ויש ללמוד אותו ולהשתפר בו באופן שוטף ושיטתי. התהליך מתמקד בפיתוח תפיסה ניהולית אפקטיבית, הכלים ניתנים בהתאם לתפיסה.

על מנת להביא ערך אמיתי בארגון כדאי לייצר המשכיות והטמעה בתהליך הפיתוח , פיתוח מנהלים אינו תיאורטי וחייב לכלול התנסויות וחיבור לשטח בו הם פועלים.

אנחנו חיים היום במציאות שבה האישי והמקצועי מתערבבים, מונחים כמו: איזון בית עבודה יצאו מהשיח והם לא יכולים להתקיים יותר. בעבר העבודה תפסה את המקום של הפרנסה והצורך הקיומי של הביטחון, מילוי המקרר והחזקת המשפחה והבית. היום אנחנו מחפשים ורוצים יותר: משמעות, מלאות ואושר גם במקום העבודה ובתפקיד אותו אנחנו ממלאים ברוב שעות הערות שלנו. הציפיות שלנו כאנשים שעובדים בארגונים, השתנו ושווה למנהלים.ות וארגונים להבין את זה לעומק ולתת לזה מענה.

איך מנהיגים אנשים בעולם מורכב כל כך? מנהיגות בארבעה מעגלים: מנהיגות אישית (או עצמית), מנהיגות בינאישית (1*1), מנהיגות צוותית ומנהיגות מערכתית ארגונית.

פיתוח מיומנויות ניהול

התכנית כוללת תמהיל של מפגשים קבוצתיים ואישיים (בהתאם לצורך הארגוני).

מטרות התכנית:  העצמת שדרת הניהול בחברה, ביסוס תפיסת תפקיד מותאמת לארגון, הקניית כלים ומיומנויות ניהול, יצירת שפה ניהולית משותפת, שיפור ביצועים ברמה מקצועית והתנהגותית והעלאת המחויבות וההזדהות הארגונית.

בתפיסה שלי- מנהלים הם אלו שמפתחים מנהלים, תהליך פיתוח מנהלים  מתבצע בדיאלוג  עם  אחריות משותפת של המשתתפים, המנהל האחראי (המנהל של המשתתפים) והארגון. התכנית מתבצעת כחלק מהארגון ומשתפת את המנהלים של המשתתפים בתכנון, הנחיה, חניכת המשתתפים והטמעת הכלים שנלמדו.

תכניות מסוג זה מעצימות את המנהלים המשתתפים בהן ויוצרות קבוצת מנהלים מגובשת, מיחידות שונות בארגון, המסייעת לתפקוד אפקטיבי של הארגון כולו.

בניית עתודה ניהולית

שדרה ניהולית יציבה ומתוכננת תבטיח את הצלחת הארגון לטווח ארוך. מטרת התהליך לאתר עובדים מתאימים לניהול או מנהלים מובילים המתאימים לקידום במטרה לפתח ולטפח אותם לקראת התפקיד הבא שלהם.

תהליך פיתוח העתודה מורכב משלושה שלבים:

  • הגדרת קריטריונים למצוינות ניהולית בארגון: הגדרת הערכים, היכולות והכישורים המאפיינים מנהל מצוין.

  • איתור העובדים/ המנהלים העונים על קריטריונים שנקבעו.

  • בניית תוכנית פיתוח קבוצתית ואישית שמתחשבת בתפקיד העתידי והנתונים של המועמד לקידום וכוללת 3 צירים: מקצועי, ניהולי וארגוני.

ליווי אישי למנהלים

ליווי מנהלים ממוקד תוצאות הוא תהליך שמסייע למנהל/ת להשתפר בנושאים שהוגדרו, באמצעות מפגשים 1:1 עם יועץ ארגוני.

מטרת התהליך – שיפור שיטתי של המנהל/ת בנושאים שהוגדרו בפגישה המקדימה, לדוגמה: סגנון ניהול, סגנון תקשורת, תפישות ניהול מקדמות ומעכבות, כלים מגוונים להנעת עובדים, אפקטיביות אישית ועוד.

המפגשים כוללים מיפוי המצב הקיים, גילוי הפערים בין הרצוי למצוי וצמצומם באמצעות זיהוי התפישות הניהוליות של המנהל, האתגרים שעומדים בפניו, זיהוי חסמים אישיים, עיסוק בדילמות ניהוליות יומיומיות וכלים יישומיים לפתרון.  

סדנאות חד יומיות למנהלים- ממוקדות נושא

תוכנית המאפשרת למנהלים לקבל כלים ולפתח מיומנויות ניהוליות ספציפיות כמו: חניכה ומשוב, תקשורת בינאישית, ראיון, מיומנויות פרזנטציה והצגת נושא, ניהול ישיבות, בנייה ופיתוח של צוות ועוד.

bottom of page